Vraagbeantwoording campagnes

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vraagbeantwoording campagnes in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het behandelen en afhandelen van vragen van burgers over campagnes van de rijksoverheid.
Taak van algemeen belang. Om de vragen te kunnen beantwoorden moeten een aantal NAW gegevens opgenomen worden (voor communicatiedoeleinden).

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers die vragen stellen over campagnes gevoerd door de Rijksoverheid en die gebruik maken van de zendtijd Rijksoverheid

  • Gegevens: Voor communicatie benodigde gegevens.
  • Verzameldoel: Ten behoeve van de communicatie met deze burgers
  • Bewaartermijn: 2 jaar in het kader van de Archiefwet (zie BSD 046 en handeling 235)
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Junior campagneadviseurs

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CM)

Bezoekadres

Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M300
Type: Secundair