Wpbr ontheffing

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wpbr ontheffing in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Beantwoorden van het ontheffingsverzoek (wettelijke taak ex. art. 5 Wpbr) en archieffunctie van de organisatie. Beoordeling of ontheffing moet worden verleend van het verbod om zowel opsporingsambtenaar als particulier beveiliger te zijn.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

BOA die particulier beveiliger wil zijn en aanvraag ontheffing ex. Wpbr doet.

  • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, omschrijving van de werkzaamheden als BOA en omschrijving van de beveiligingswerkzaamheden. Bijzondere persoonsgegevens: indien mensen zelf bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekken. Idem voor strafrechtelijke gegevens. Alle verwerkte persoonsgegevens hebben betrekking op de opsporingsambtenaar die bij de aanvrager werkzaam is.
  • Verzameldoel: Beantwoorden van het ontheffingsverzoek (wettelijke taak ex. art. 5 Wpbr) en archieffunctie van de organisatie. Beoordeling of ontheffing moet worden verleend van het verbod om zowel opsporingsambtenaar als particulier beveiliger te zijn.
  • Bewaartermijn: Bij de bewaartermijnen zal worden aangesloten bij het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid. In 10.1. staat dat persoonsgegevens gerelateerd aan verleende ontheffingen binnen 20 jaar moeten worden vernietigd, tenzij het noodzakelijk is deze toch langer te bewaren. Denk aan ontheffingen voor onbepaalde duur.
  • Bron: Verstrekker: werkgever van betrokkene (aanvrager).
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Ontvanger: Ministerie JenV en bij reactie is het andersom (de aanvrager).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20301
2500EH Den Haag
NEDERLAND