Ziekenhuisuitzondering voor bereiding van geavanceerde therapie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Ziekenhuisuitzondering voor bereiding van geavanceerde therapie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toestemming verlenen voor een ziekenhuisuitzondering voor de bereiding van geavanceerde therapie (hospital exemption ATMP), waarbij wordt getoetst of door bedrijven / instellingen voldaan wordt aan Geneesmiddelenwet artikel 40, lid 3 onder d
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in het kader van de toestemmingsaanvraag
 • Verzameldoel: Het beoordelen van de hospital exemption verlengingsaanvraag; Communicatie met betrokkenen bedrijven / instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Bestuurder
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Melding is verplicht in verband met de toetsing of wordt voldaan aan de geneesmiddelenwet ten aanzien van hospital exemption in het kader van het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg

Advocaat en andere belangenbehartiger(s) van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in het kader van de toestemmingsaanvraag
 • Verzameldoel: Het beoordelen van de hospital exemption verlengingsaanvraag; Communicatie met betrokkenen bedrijven / instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de IGJ samenwerkt

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de toestemmingsaanvraag
 • Verzameldoel: Het beoordelen van de hospital exemption verlengingsaanvraag; Communicatie met betrokkenen bedrijven / instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de toestemmingsaanvraag
 • Verzameldoel: Het beoordelen van de hospital exemption verlengingsaanvraag; Communicatie met betrokkenen bedrijven / instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige personen genoemd in aangeleverde documentatie

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de toestemmingsaanvraag
 • Verzameldoel: Het beoordelen van de hospital exemption verlengingsaanvraag; Communicatie met betrokkenen bedrijven / instellingen en personen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND