5 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Ad hoc beoordeling individuele casussen

DG FZ verwerkt bij de uitvoering van zijn primaire taken (beleidsvoorbereiding) op ad hoc basis persoonsgegevens. Het gaat hierbij om het eenmalige verwerking van een individuele casus in het kader van een staatssteundossier door AFP/EDA of een overleg over een individuele casus met de Belastingdienst in hoeverre deze relevant is voor nieuwe wetgeving. Een dergelijk beoordeling van een individuele casus komt slechts een enkele keer per jaar voor.

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M3694
Type: Primair

Beleidsevaluatie en beleidstoetsing

Toetsing voorgenomen beleidskeuzes / beleidsonderzoek

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M15
Type: Primair

Gebruik gegevens motorrijtuigen

Gebruik ten behoeve van beoordeling beleid, dat wil zeggen beleidsonderzoek. Dit is een taak van algemeen belang, gedelegeerd bij DG FZ.

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M5797
Type: Primair

Mimosi

Doel van de verwerking is het analyseren van gevolgen wijzigingen in fiscaal beleid voor belastingplichtingen qua budgettair effecten en effecten op koopkracht.

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M1034
Type: Primair

Onderlinge overlegprocedures en arbitragezaken belastingverdragen

In belastingverdragen is een artikel opgenomen over onderlinge overlegprocedures. Op grond van dat artikel kan een belastingplichtige een verzoek doen om in overleg met het andere verdragsland te treden om een oplossing te vinden bij dubbele belastingheffing of belastingheffing die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag. In dit systeem worden de lopende en afgehandelde verzoeken van belastingplichtigen bijgehouden.

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M5506
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1