Ad hoc beoordeling individuele casussen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Ad hoc beoordeling individuele casussen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

DG FZ verwerkt bij de uitvoering van zijn primaire taken (beleidsvoorbereiding) op ad hoc basis persoonsgegevens. Het gaat hierbij om het eenmalige verwerking van een individuele casus in het kader van een staatssteundossier door AFP/EDA of een overleg over een individuele casus met de Belastingdienst in hoeverre deze relevant is voor nieuwe wetgeving. Een dergelijk beoordeling van een individuele casus komt slechts een enkele keer per jaar voor.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Belastingplichtigen.

  • Gegevens: Gewoon: zoals naam, functie, inkomen.
  • Verzameldoel: Gebruik ten behoeve van beoordeling casus.
  • Bewaartermijn: Conform duur van de behandeling van de zaak, verder conform selectielijsten.
  • Bron: De Belastingdienst zoekt soms contact over een individuele casus voor overleg of een procedure. De bron is dan de Belastingdienst.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De ontvangers bevinden zich binnen DG FZ (medewerkers die met de persoonsgegevens moeten werken, leidinggevenden die naar de stukken moeten kijken etc.).
  • Bij verwerkingen in het kader van staatssteundossiers is de Nederlandse Staat is de ontvanger de EU. Nederland is op grond van artikel 108 van het EU-werkingsverdrag verplicht om mee te werken aan onderzoeken omtrent staatssteunmaatregelen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3694
Type: Primair