101 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Ad hoc beoordeling individuele casussen

DG FZ verwerkt bij de uitvoering van zijn primaire taken (beleidsvoorbereiding) op ad hoc basis persoonsgegevens. Het gaat hierbij om het eenmalige verwerking van een individuele casus in het kader van een staatssteundossier door AFP/EDA of een overleg over een individuele casus met de Belastingdienst in hoeverre deze relevant is voor nieuwe wetgeving. Een dergelijk beoordeling van een individuele casus komt slechts een enkele keer per jaar voor.

Organisatie: Ministerie van Financiën / FZ/ Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Verwerkingsnummer: M3694
Type: Primair

ADR evenementen

De persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt zodat in de periode in de voorbereiding naar de evenementen en tijdens de evenementen de bedrijven in staat zijn de ADR te ondersteunen bij deze evenementen op het gebied van communicatie, faciliteren van locatie, uitvoering geven aan het programma op de dag zelf, etc.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M6031
Type: Secundair

Adressenbestand van medewerkers van DJZ

Doel is voor eigen administratie voor het versturen van kaartjes, bloemen en/of informeren bij afwezigheid en bijzondere gebeurtenissen.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M9080
Type: Secundair

Adressenbestand van medewerkers van HDFEZ

Doel is voor eigen administratie voor het versturen van kaartjes, bloemen en/of informeren bij afwezigheid en bijzondere gebeurtenissen.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Directie Financieel Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M5622
Type: Secundair

Adressenlijst nieuwsbrieven en evenementen Wijzer in geldzaken (Spotler) [GT/FM]

Personen op verzoek op de hoogte houden van nieuws dat verband houdt met de taken van Wijzer in geldzaken

Organisatie: Ministerie van Financiën / GT/ Directie Financiele Markten
Verwerkingsnummer: M7366
Type: Primair

Advies (kandidaten) benoemingen GT [GT]

Medewerkers van de GT in staat stellen om de minister te adviseren over kandidaten voor benoemingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit kan zijn als aandeelhouder (bij staatsdeelnemingen), op grond van de Kaderwet ZBO's of op grond van andere specifieke wetgeving (bijvoorbeeld over het Kifid, de accountantskamer en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).

Organisatie: Ministerie van Financiën / GT/ Generale Thesaurie
Verwerkingsnummer: M7364
Type: Primair

Afhandeling adviesvragen op het gebied van integriteit (AAI)

Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Bureau BVA
Verwerkingsnummer: M9030
Type: Secundair

Analyse datasets gericht op in- door- en uitstroom medewerkers

Door middel van analyse inzicht verkrijgen in in- door- en uitstroom van medewerkers van Financiën ten behoeve van de meerjarenplanning.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Directie Bedrijfsvoering KD
Verwerkingsnummer: M8732
Type: Secundair

AVG verzoeken of klachten

De behandeling, de afdoening en archivering van verzoeken of klachten op grond van de AVG (artikelen 13 t/m 22 AVG)

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M5244
Type: Primair

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Een juiste en tijdige afhandeling van ontvangen berichten aan de Functionaris voor gegevensbescherming

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Bureau BVA
Verwerkingsnummer: M7478
Type: Primair