Adressenbestand van medewerkers van DJZ

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Adressenbestand van medewerkers van DJZ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Doel is voor eigen administratie voor het versturen van kaartjes, bloemen en/of informeren bij afwezigheid en bijzondere gebeurtenissen.
Gerechtvaardigd belang. Personeelsbeleid

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle medewerkers van DJZ (waaronder de directie en de medewerkers werkzaam bij de afdelingen Management, Kwaliteitsborging, Privaatrecht, Publiekrecht en het secretariaat).

  • Gegevens: Organisatie, Naam, Straat, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoonnummer
  • Verzameldoel: Eigen administratie voor het versturen van kaartjes, bloemen en/of informeren bij afwezigheid en bijzondere gebeurtenissen.
  • Bewaartermijn: Bewaartermijn: Doorlopend (zo lang de medewerker werkzaam is bij DJZ).
  • Bron: De betrokkene levert bij het aangaan van zijn dienstverbant zijn gegevens aan en tussendoor geeft hij of zij wijzigingen door.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers met secretariële taken (het secretariaat DJZ): voor dagelijkse werkzaamheden.
  • Medewerkers met leidinggevende taken (MT-leden van DJZ: afdelingshoofden en directeur DJZ).
  • De gegevens staan in een beveiligd Word-bestand: alleen het secretariaat kan hier bij. Indien de MT-leden bepaalde gegevens nodig hebben voor werkzaamheden zullen zij contact opnemen met het secretariaat.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M9080
Type: Secundair