Analyse datasets gericht op in- door- en uitstroom medewerkers

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Analyse datasets gericht op in- door- en uitstroom medewerkers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Door middel van analyse inzicht verkrijgen in in- door- en uitstroom van medewerkers van Financiën ten behoeve van de meerjarenplanning.
Gerechtvaardigd belang. Aan de hand van het inzicht in data in kunnen spelen op beleidsvorming om daarmee uitdrukking te geven aan goed werkgeverschap. Waarom is de uitstroom in een DG zo hoog en wat kan daaraan gedaan worden?

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van Financiën (exclusief DGBD).

  • Gegevens: De volgende gegevens worden verstrekt: rid-nummer, geboortejaar, formatieschaal, salarisschaal, wanneer in dienst, wanneer uit dienst, functiegroep en functiefamilie, leidinggevende of niet, hoeveel FTE (arbeidsduur).
  • Verzameldoel: Het doel is om door middel van analyse inzicht te krijgen in de in- door- en uitstroom van medewerkers.
  • Bewaartermijn: 10 jaar.
  • Bron: De data komen van de afdeling I, die de informatie uit P-Direkt haalt.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Twee toegewezen medewerkers van Control, van het cluster ARMI& Control van het cluster SG/Directie Bedrijfsvoering/Eenheid O&P.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8732
Type: Secundair