Advies (kandidaten) benoemingen GT [GT]

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Advies (kandidaten) benoemingen GT [GT] in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Medewerkers van de GT in staat stellen om de minister te adviseren over kandidaten voor benoemingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit kan zijn als aandeelhouder (bij staatsdeelnemingen), op grond van de Kaderwet ZBO's of op grond van andere specifieke wetgeving (bijvoorbeeld over het Kifid, de accountantskamer en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die kandidaat zijn voor benoeming tot functionaris bij een staatsdeelneming, een zelfstandig bestuursorgaan of een andere organisatie waarbij de minister op grond van de wet betrokkenheid heeft bij de benoeming.

  • Gegevens: naam, functie, e-mailadres (zakelijk of privé), telefoonnummer (zakelijk of privé), adres, geboortedatum, curriculum vitae, voor zover relevant voor eventuele benoeming.
  • Verzameldoel: De Generale-Thesaurie adviseert de minister over de benoeming van functionarissen van ondernemingen of overheidsorganen (bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, leden van de raad van toezicht, leden van de Accountantskamer). Dit kan zijn als aandeelhouder (bij staatsdeelnemingen), op grond van de Kaderwet ZBO's of op grond van andere specifieke wetgeving (bijvoorbeeld over het Kifid, de accountantskamer en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).
  • Bewaartermijn: Op grond van de selectielijsten bij de Archiefwet worden deze gegevens na 20 jaar overgedragen aan het nationaal Archief
  • Bron: Betrokkene of een derde die gegevens heeft verzameld namens de partij die verantwoordelijk is voor de voordracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wervings- en selectiebedrijf dat namens de Raad van Commissarissen kandidaten voorstelt.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van het Ministerie van Financiën die betrokken zijn bij de advisering over de benoeming waar het om gaat
  • de minister

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7364
Type: Primair