ADR evenementen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ADR evenementen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt zodat in de periode in de voorbereiding naar de evenementen en tijdens de evenementen de bedrijven in staat zijn de ADR te ondersteunen bij deze evenementen op het gebied van communicatie, faciliteren van locatie, uitvoering geven aan het programma op de dag zelf, etc.
Gerechtvaardigd belang. Verbeteren en borgen van kennis & kunde en kwaliteit van de ADR

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

ADR medewerkers

  • Gegevens: Naam, initialen, afdeling en email adres.
  • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt zodat in de periode in de voorbereiding naar de evenementen en tijdens de evenementen de bedrijven in staat zijn de ADR te ondersteunen bij de organisatie van de evenementen op het gebied van communicatie, faciliteren van locatie, uitvoering geven aan het programma op de dag zelf, ect.
  • Bewaartermijn: Opdrachtnemer wist de Persoonsgegevens binnen 1 week na afloop van het evenement.
  • Bron: ADR organisatie
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers AVEQ die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement
  • Medewerkers Fokker Terminal die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6031
Type: Secundair