10 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

ADR evenementen

De persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt zodat in de periode in de voorbereiding naar de evenementen en tijdens de evenementen de bedrijven in staat zijn de ADR te ondersteunen bij deze evenementen op het gebied van communicatie, faciliteren van locatie, uitvoering geven aan het programma op de dag zelf, etc.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M6031
Type: Secundair

Cultuurmeting d.m.v. een digitale enquete onder de ADR medewerkers

Het laten doen van een cultuurmeting onder het ADR personeel met behulp van een digitale enquete. Hierbij wordt anonimiteit gegarandeerd aan het ADR personeel.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M7677
Type: Secundair

Klachtbehandelingsregistratie

Behandelen van klachten conform de Voorschriften kwaliteitssystemen van de NBA.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M7457
Type: Secundair

Onderzoek naar door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten V2

Onderzoek naar een door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangewezen groot project in opdracht van de minister die het aangaat. Deze taak vindt zijn grondslag in artikel 3, aanhef en vierde lid, van het Besluit Auditdienst Rijk.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M8138
Type: Primair

Onderzoeken ten behoeve van de Europese Unie V2

Het uitvoeren van onderzoek om na te gaan of de voorwaarden zijn nageleefd die op grond van de Europese regelgeving zijn gesteld aan het beheer en de verantwoording van de autoriteiten die belast zijn met het beheer van Europese gelden, en de ontvangers van deze gelden. De bevoegdheid tot het verrichten van deze onderzoeken volgt uit artikel 7, aanhef en onder d, van het Besluit Auditdienst Rijk.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M8136
Type: Primair

Registratie van Onafhankelijkheidsverklaringen

Registreren van de onafhankelijkheidsverklaringen conform voorschriften van de relevante beroepsorganisaties (zoals Nivra en NOREA)

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M7459
Type: Secundair

Registratie van PE-verplichtingen van ADR-medewerkers

Registeren van PE-punten om te voldoen aan de eisen van de betreffende beroepsorganisaties. Dit in het kader van permanente educatie van de beroepsbeoefenaren bij de ADR.

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M7460
Type: Secundair

Veiligheidsonderzoeken

Administratie van aanvragen voor veiligheidsonderzoeken conform Wet veiligheidsonderzoeken bij de AIVD en MIVD

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M260
Type: Secundair

Vraaggestuurde onderzoeken V2

Onderzoeken naar: 1. het beleid en de bedrijfsvoering van Onze Minister die het aangaat of de taakuitoefening en de bedrijfsvoering van het betrokken college. 2. de jaarrekening van een agentschap

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M8135
Type: Primair

Wettelijke taak- onderzoek naar de verantwoording en beheer van het Rijk V2

1. Jaarlijkse onderzoeken naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen 2. Onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk 3. Jaarlijkse onderzoeken naar de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag van het Rijk 4. Onderzoek naar de centrale administratie van de schatkist van het Rijk

Organisatie: Ministerie van Financiën / SG/ Auditdienst Rijk
Verwerkingsnummer: M8133
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1