Adressenlijst nieuwsbrieven en evenementen Wijzer in geldzaken (Spotler) [GT/FM]

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Adressenlijst nieuwsbrieven en evenementen Wijzer in geldzaken (Spotler) [GT/FM] in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Personen op verzoek op de hoogte houden van nieuws dat verband houdt met de taken van Wijzer in geldzaken
  Taak van algemeen belang
 • Organisatie evenementen Wijzer in geldzaken
  Taak van algemeen belang
 • Samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Wijzer in geldzaken

 • Gegevens: organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht
 • Verzameldoel: personen op verzoek op de hoogte houden van nieuws dat verband houdt met de taken van Wijzer in geldzaken samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
 • Bewaartermijn: zolang toestemming bestaat voor het verzenden van nieuwsbrieven, daarna wordt direct vernietigd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

personen die zich aanmelden voor evenementen

 • Gegevens: organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, of de persoon al dan niet aanwezig is bij een evenement
 • Verzameldoel: organisatie evenementen Wijzer in geldzaken
 • Bewaartermijn: tot zes maanden na afloop van het evenement
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

personen die interesse hebben in de evenementen en projecten die Wijzer in geldzaken organiseert of die daarbij betrokken zijn

 • Gegevens: organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht
 • Verzameldoel: samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
 • Bewaartermijn: zolang toestemming bestaat, daarna worden de gegevens direct vernietigd
 • Bron: betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van het Ministerie van Financien die betrokken zijn bij het versturen van nieuwsbrieven van Wijzer in geldzaken
 • Medewerkers van Spotler (verwerker)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7366
Type: Primair