Afhandeling adviesvragen op het gebied van integriteit (AAI)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Afhandeling adviesvragen op het gebied van integriteit (AAI) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.
Gerechtvaardigd belang. Goede uitvoering van de werkzaamheden

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Adviesvrager

 • Gegevens: Naam en contactgegevens (telefoonnummer, emailadres) van de persoon die om advies vraagt.
 • Verzameldoel: Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar vanaf het moment van beantwoording van de adviesvraag
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gegevens over de adviesvraag en betrokkenen bij de adviesvraag.
 • Verzameldoel: Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar vanaf het moment van beantwoording van de adviesvraag
 • Bron: Adviesvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Betrokkene bij de adviesvraag

 • Gegevens: De door de adviesvrager aangeleverde naam van betrokkene en de eventuele (door de adviseur AAI opgezochte) contactgegevens (telefoonnummer, emailadres) van betrokkene.
 • Verzameldoel: Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar vanaf het moment van beantwoording van de adviesvraag
 • Bron: De adviesvrager en de Rijksadressengids.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Gegevens over de adviesvraag en betrokkenen bij de adviesvraag.
 • Verzameldoel: Het kunnen herleiden de van de vraagsteller, de gestelde (advies)vraag, het antwoord daarop en de daarbij betrokkenen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar vanaf het moment van beantwoording van de adviesvraag
 • Bron: Adviesvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Adviseur AAI

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de plaatsvervangend Secretaris-generaal (hoofd BVA-office)

Postadres

Postbus 20201
2500 EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M9030
Type: Secundair