Tracon

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Tracon in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Vergunningen/Landingsrechten afgeven
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen/luchtvaartmaatschappij die een aanvraag doen voor landingsrechten

  • Gegevens: Varieert van naam van de luchtvaartmaatschappij tot personen, e-mailadres, telefoonnummer en zakelijk adres
  • Verzameldoel: Afgifte vergunning
  • Bewaartermijn: 10 jaar
  • Bron: Luchtvaartmaatschappijen
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • ILT/Douane,havendiensten, LVNL.NCW/KMAR

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Luchtvaart en Maritieme Zaken