114 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

48 uursmelding vergund transport splijtstoffen / ertsen / radioactieve stoffen

Uitvoering kernenergiewet

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Verwerkingsnummer: M5536
Type: Primair

Aangifte onbevoegd hebben splijtstoffen / ertsen / radioactieve stoffen

Uitvoering kernenergiewet

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Verwerkingsnummer: M5531
Type: Primair

Aanmeldingen Masterclasses TUD/IenW-KIS

Aanmeldingen Masterclasses TUD/IenW-KIS

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directie Kennis, Innovatie en Strategie
Verwerkingsnummer: M5963
Type: Primair

aanwijzing keuringsinstelling ogv van art 11 Regeling nucleaire drukapparatuur

Uitvoering kernenergiewet

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Verwerkingsnummer: M5466
Type: Primair

Activiteitenbesluit Internet Module

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen checken of een vergunning of melding nodig is en om in geval van een melding op grond van het activiteitenbesluit Milieubeheer nodig is, online deze melding in te kunnen dienen. Het bevoegde gezag kan obv de gegevens aan de slag met toezicht en handhaving 9of bv het stellen van een maatwerkvoorschrift). De milieubelastende activiteit wordt door de melding bekend gemaakt aan het desbetreffende bevoegde gezag.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5456
Type: Primair

Advisering, voorbereiding besluiten en wetgeving HB]Z

Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M5964
Type: Primair

agendaijsselmeergebied2050.nl

Contactformulier op website toegevoegd om het voor betrokkenen mogelijk te maken vragen te stellen, los van formele bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit het project.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Water en Bodem
Verwerkingsnummer: M5507
Type: Primair

Algemeen relatiebestand RLI

Informeren/attenderen (per post of digitaal) van Ru-producten en/of vragen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan Rij adviestrajecten.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Verwerkingsnummer: M6073
Type: Primair

AMICE

Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5845
Type: Primair

Atlas Portaal

M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5865
Type: Primair