Activiteitenbesluit Internet Module

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Activiteitenbesluit Internet Module in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen checken of een vergunning of melding nodig is en om in geval van een melding op grond van het activiteitenbesluit Milieubeheer nodig is, online deze melding in te kunnen dienen. Het bevoegde gezag kan obv de gegevens aan de slag met toezicht en handhaving 9of bv het stellen van een maatwerkvoorschrift). De milieubelastende activiteit wordt door de melding bekend gemaakt aan het desbetreffende bevoegde gezag.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvrager voor een melding

 • Gegevens: 1 emailadres 2 naam van bedrijf 3 adres van bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer 4 inschrijvingsnummer kamer van koophandel 5 voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van bedrijf
 • Verzameldoel: 1 Communicatie met aanvrager 2 melding wordt op naam van bedrijf gezet 3 en 4 en 5 voor registratie
 • Bewaartermijn: De AIM wordt 6 maandelijks geschoond, de inhoudelijke informatie wordt bewaard door de betreffende bevoegde gezagen. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke bewaartermijnen van de registraties
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigde voor aanvraag vergunning of het doen van een melding

 • Gegevens: 1 emailadres 2 naam van bedrijf 3 adres van bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer 4 inschrijvingsnummer kamer van koophandel 5 voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van bedrijf
 • Verzameldoel: 1 Communicatie met aanvrager 2 melding wordt op naam van bedrijf gezet 3 en 4 en 5 voor registratie
 • Bewaartermijn: De AIM wordt 6 maandelijks geschoond, de inhoudelijke informatie wordt bewaard door de betreffende bevoegde gezagen. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke bewaartermijnen van de registraties
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van IenW en Inhoudelijk deskundigen tbv het inhoudelijk kunnen adviseren, het kunnen aanpassen van de AIM gegevens obv wetswijzigingen. Het wijzigen van gegevens is voorbehouden aan een zeer beperkte groep medewerkers. Functioneel beheer/technisch beheerder: tbv het kunnen uitvoeren van beheeractiviteiten. Met de externe technisch beheerder is een verwerkersovereenkomst in de maak. betrokken bevoegde gezagen: voor deze organisaties is de registratie van de melding bedoeld

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal