10 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Activiteitenbesluit Internet Module

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen checken of een vergunning of melding nodig is en om in geval van een melding op grond van het activiteitenbesluit Milieubeheer nodig is, online deze melding in te kunnen dienen. Het bevoegde gezag kan obv de gegevens aan de slag met toezicht en handhaving 9of bv het stellen van een maatwerkvoorschrift). De milieubelastende activiteit wordt door de melding bekend gemaakt aan het desbetreffende bevoegde gezag.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5456
Type: Primair

AMICE

Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5845
Type: Primair

Atlas Portaal

M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5865
Type: Primair

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

De doelstelling is om via een digitale voorziening (LAVS) de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten vertrekken, systematisch in te voeren, bij te houden en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn).

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5912
Type: Primair

MIA en Vamil: registreren, controleren en informeren klanten.

Controleren van aanvragen. Ondernemers dienen aanvragen in en deze moet RVO.nl (steekproefsgewijs) controleren. Hiervoor heeft RVO.nl gegevens nodig. Daarnaast is een transparantieverplichting vanuit de AGVV, LGVV en VGVV. Ministerie van I&W is verplicht gegevens te publiceren van meldingen waarvan de netto steun boven een bepaalde drempel komt.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5866
Type: Primair

Plastic Pact Monitoring 2019

Het Plastic Pact NL is een convenant tussen bedrijven/org. en het Min.IenW waarin zij doelen gesteld hebben voor reductie van eenmalige gebruik plastic producten. Hiervoor is het noodzakelijk om ondertekenaars regelmatig te betrekken, berichten en informeren. De monitoring van het Plastic Pact heeft als doel om te monitoren of de doelstellingen van het Plastic Pact worden behaald. Hiermee wordt de voortgang van partijen in het Plastic Pact inzichtelijk gemaakt.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M7788
Type: Primair

Rattenmonitor

De kennis over de rattenpopulaties in Nederland kan door verschillende partners worden gebruikt. Gemeenten: gericht informeren van burgers. Onderzoekseksinstituten, zoals RIVM en universiteiten: het bepalen van risicogebieden voor volksgezondheid of het onderzoek naar resistentie tegen gif middelen. Professionele plaagdierbeheersers: kunnen de resultaten gebruiken om te zien of een melding in een gebied op zichzelf staat, of dat het gebied meer overlast heeft van ratten.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M9884
Type: Primair

Uitvoeren regeling groenprojecten

Het stimuleren van groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Archiveren conform de Archiefwet. Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5907
Type: Primair

WCEF+Climate (World Circular Economy Forum ) april 2021

Doel van het registreren van gegevens van deelnemers/inschrijvers is om gedurende de looptijd van de conferentie en de afwikkeling van de werkzaamheden daarna contact op te kunnen nemen. De gegevens worden ook gevraagd voor statistieke en doelgerichte communicatie. De gegevens worden gedeeld met SITRA zoals vermeld in de Privacy Statement.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M9311
Type: Primair

website: www.ishetafval.nl

De gegevens worden verwerkt met het doel om een beoordeling over een reststroom te geven en dit te communiceren. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een oordeel aan te vragen en in dit geval worden de gegevens gebruikt om over de status te communiceren aan de persoon die het heeft aangevraagd.

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Verwerkingsnummer: M5854
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1