website: www.ishetafval.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking website: www.ishetafval.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De gegevens worden verwerkt met het doel om een beoordeling over een reststroom te geven en dit te communiceren. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een oordeel aan te vragen en in dit geval worden de gegevens gebruikt om over de status te communiceren aan de persoon die het heeft aangevraagd.
  Toestemming betrokkene
 • De gegevens worden verwerkt met het doel om een beoordeling over een reststroom te geven en dit te communiceren. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een oordeel aan te vragen en in dit geval worden de gegevens gebruikt om over de status te communiceren aan de persoon die het heeft aangevraagd.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvrager account

 • Gegevens: Naam, e-mail, registratie datum, laatste inlog, _bedrijfsnaam
 • Verzameldoel: Aanmaken account, communiceren gebruiker
 • Bewaartermijn: e-mail -> n.a.v. webtoets 1 jaar na laatste gebruik van account, wordt daarna verwijderd. NAW-gegevens bedrijf n.a.v. rechtsoordeel 5 jaar na aanmaken van account, wordt daarna verwijderd. Naam contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. e-mail contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. Telefoonnummer contactpersoon n.a.v. 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Aanvrager rechtsoordeel

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam
 • Verzameldoel: Naam contactpersoon: om te communiceren. E-mail contactpersoon: om te communiceren Telefoon contactpersoon: om te communiceren Bedrijfsadres: om het oordeel op te sturen Bedrijfsnaam: om te communiceren en overzicht te
 • Bewaartermijn: e-mail -> n.a.v. webtoets 1 jaar na laatste gebruik van account, wordt daarna verwijderd. NAW-gegevens bedrijf n.a.v. rechtsoordeel 5 jaar na aanmaken van account, wordt daarna verwijderd. Naam contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. e-mail contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. Telefoonnummer contactpersoon n.a.v. 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Beperkt aantal medewerkers van IenW hebben toegang tot de NAW gegevens. Indien bevoegd gezag om de gegevens vraagt, ook bevoegd gezag. Dit zal enkel de bedrijfsnaam zijn.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal