MIA en Vamil: registreren, controleren en informeren klanten.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking MIA en Vamil: registreren, controleren en informeren klanten. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Controleren van aanvragen. Ondernemers dienen aanvragen in en deze moet RVO.nl (steekproefsgewijs) controleren. Hiervoor heeft RVO.nl gegevens nodig. Daarnaast is een transparantieverplichting vanuit de AGVV, LGVV en VGVV. Ministerie van I&W is verplicht gegevens te publiceren van meldingen waarvan de netto steun boven een bepaalde drempel komt.
  Uitvoering overeenkomst
 • Controleren van aanvragen. Ondernemers dienen aanvragen in en deze moet RVO.nl (steekproefsgewijs) controleren. Hiervoor heeft RVO.nl gegevens nodig. Daarnaast is een transparantieverplichting vanuit de AGVV, LGVV en VGVV. Ministerie van I&W is verplicht gegevens te publiceren van meldingen waarvan de netto steun boven een bepaalde drempel komt.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle ondernemers in Nederland

 • Gegevens: Handelsnaam, naam ondernemer, geslacht, fiscaalnummer (RSIN of BSN), adres, KVK nummer, e mailadres, correspondentie adres, telefoonnummer, SBI codes, aantal werknemers en ondernemingsvorm, gegevens omtrent de investering (soort investering, datum aangaan verplichting en investeringsbedrag), locatie adres van de investering
 • Verzameldoel: Telefoonnummer, correspondentie adres en e-mail voor communicatie met betrokkene. Naam, adres en fiscaalnummer: om vast te stellen dat de betrokken partij in aanmerking komt voor de regelingen. Gegevens omtrent de investering en Locatie adres investering: noodzakelijk om vast te stellen dat de investering voldoet aan de eisen, tijdig is gemeld en in aanmerking komt voor de regelingen.
 • Bewaartermijn: Er is een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bron: Worden door ondernemers of intermediairs verstrekt. BSN voor ZZP-ers wordt door ondernemers of intermediairs verstrekt. Adres gegevens en fiscaal nummer van bedrijven niet zijne ZZP worden uit ERB (gegevensbank van KVK) gehaald aan de hand correspondentie adres, van het KVK nummer dat de ondernemer/intermediair opgeeft.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Intermedairs

 • Gegevens: Handelsnaam, naam, contactpersoon, adres, KVK nummer, e-mailadres, correspondentie adres, telefoonnummer, geslacht
 • Verzameldoel: noodzakelijk voor communicatie met betrokkene
 • Bewaartermijn: Er is een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bron: Worden door ondernemers of intermediairs verstrekt. BSN voor ZZP-ers wordt door ondernemers of intermediairs verstrekt. Adres gegevens en fiscaal nummer van bedrijven niet zijne ZZP worden uit ERB (gegevensbank van KVK) gehaald aan de hand correspondentie adres, van het KVK nummer dat de ondernemer/intermediair opgeeft.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • ICT beheerders, medewerkers helpdesk (2e lijns medewerkers), medewerkers team EIA.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal