Aanmeldingen Masterclasses TUD/IenW-KIS

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Aanmeldingen Masterclasses TUD/IenW-KIS in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Aanmeldingen Masterclasses TUD/IenW-KIS
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

IenW-ers en mensen van TU Delft

  • Gegevens: NAW-gegevens, E-mail, (telefoonnummer)
  • Verzameldoel: evt. toesturen presentatie.
  • Bewaartermijn: 1 maand na elke Masterclass worden de gegevens vernietigd.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • TU Delft - TRAIL, DIMI

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Kennis, Innovatie en Strategie