Algemeen relatiebestand RLI

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Algemeen relatiebestand RLI in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Informeren/attenderen (per post of digitaal) van Ru-producten en/of vragen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan Rij adviestrajecten.
  Gerechtvaardigd belang. De Rij is een bij wet ingesteld strategisch adviesorgaan van de regering. Het is weliswaar geen wettelijke verplichting maar het ligt wel voor de hand dat de producten van de Rij worden aangeboden aan in ieder geval publieke stakeholders/bestuurders op het brede terrein van de leefomgeving en infrastructuur.
 • Informeren/attenderen (per post of digitaal) van Ru-producten en/of vragen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan Rij adviestrajecten.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

1.Tab blad Publieke ambtdragers: bevat o.a. gegevens van bewindspersonen en topambtenaren departementen EZK, LNV, I&W en BZK, Commissarissen van Koning en gedeputeerden provincies, voorzitters en griffiers Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tweede Kamercommissies, fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer en Wetenschappelijke bureaus Politieke Partijen.

 • Gegevens: NAW-gegevens en emailadressen
 • Verzameldoel: Informatie en communicatie Rij producten
 • Bewaartermijn: Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
 • Bron: Gevraagd en opgezocht op internet
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

2.Tab blad (ex) raadsleden

 • Gegevens: NAW-gegevens en emailadressen
 • Verzameldoel: Informatie en communicatie Ru producten
 • Bewaartermijn: Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
 • Bron: Gevraagd en opgezocht op internet
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

3.Tab blad Geassocieerde Leden

 • Gegevens: NAW-gegevens en emailadressen
 • Verzameldoel: Informatie en communicatie Ru producten
 • Bewaartermijn: Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
 • Bron: Gevraagd en opgezocht op internet
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

4. (ex) Secretariaatsleden

 • Gegevens: NAW-gegevens en emailadressen
 • Verzameldoel: Informatie en communicatie Ru producten
 • Bewaartermijn: Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
 • Bron: Gevraagd en opgezocht op internet
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen de medewerkers van de RIl (ongeveer 25 personen)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur