agendaijsselmeergebied2050.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking agendaijsselmeergebied2050.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Contactformulier op website toegevoegd om het voor betrokkenen mogelijk te maken vragen te stellen, los van formele bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit het project.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers, stakeholders

  • Gegevens: Achternaam, mailadres
  • Verzameldoel: Vragen van burgers en stakeholders beantwoorden
  • Bewaartermijn: Gegevens worden niet opgeslagen dan wel verwerkt na beantwoording van vraag van de vraagsteller
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Annette Mulder, Elisa Bours

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Referentie

Verwerkingsnummer: M5507
Type: Primair