7 Personele administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 7 Personele administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De verwerking van personele gegevens van medewerkers van de CCMO. Voor werving, selectie en indiensttreding (Sollicitaties (Werving en Selectie)); aanvraag ARBO-middelen (M4586); Formatie en bezetting & personeelsplanning (M3457); Personeelsbeheer (ambtenaren) (M2090, 2112); Ontwikkeling medewerkers (M2109); Ziekteverzuim, reintegratie, herstel (M4557, M4558, M4559, M4567); IDM rijkspas (M1177); Rijksadresgids (M1007); Rijksdirectory (M988); Rijksportaal (M845); BvRIN (M1010); Single Sign On (M1008).
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personeelslid

 • Gegevens: Personele gegevens medewerker CCMO
 • Verzameldoel: Voor het aanstellen en functioneren van de medewerker CCMO.
 • Bewaartermijn: Verschillend, zie verwijzingen naar gemeenschappelijke verwerkingen in hoofddoel.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Commissielid (vast)

 • Gegevens: Naam, contactgegevens en bankgegevens
 • Verzameldoel: Het uitbetalen van vaste vergoedingen na benoeming van het commissielid
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Verschillend, zie verwijzingen naar gemeenschappelijke verwerkingen in hoofddoel.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7466
Type: Secundair

Gerelateerde verwerkingen