Adviseren drinkwatertarieven

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Adviseren drinkwatertarieven in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Adviseren van de drinkwatertarieven voor het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Taak van algemeen belang. Artikel 7 Drinkwaterwet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen van het Inspectie Leefomgeving en Transport, drinkwaterbedrijven, Vewin en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Gegevens: Contactgegevens waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Deze gegevens zijn nodig om te kunnen communiceren met de contactpersonen en zo uiteindelijk advies te geven over de beoordeling van de drinkwatertarieven. Adviseren van de drinkwatertarieven voor het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de contactpersoon, uit ACM-relatiebeheer en/of uit openbare bronnen.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars en overige betrokken medewerkers binnen de ACM

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, functie, en eventuele correspondentie.
 • Verzameldoel: Zaakbehandelaar die de verwerking uitvoert
 • Bewaartermijn: 15 jaar na einde registratie, dan wel na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De ACM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Zaakbehandelaars binnen de Directie Energie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Energie

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7446
Type: Primair