52 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Adviseren drinkwatertarieven

Adviseren van de drinkwatertarieven voor het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Energie
Verwerkingsnummer: M7446
Type: Primair

Anonieme melding

Het verkrijgen en behandelen van informatie van een anonieme bron. Verrijking informatiepositie (informatie over mogelijke overtreding en betrokkenheid ondernemingen en werknemers).

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Mededinging
Verwerkingsnummer: M7853
Type: Primair

Beheren van databases (CODATA, Gasloze wijken)

CODATA: monitor, toezicht en naleving

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Energie
Verwerkingsnummer: M7452
Type: Primair

Beoordelen/verlenen van ontheffingsaanvragen

Beoordelen van ontheffingsaanvragen; ontheffing Codes

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Energie
Verwerkingsnummer: M7447
Type: Primair

Bezwaar, (hoger) beroep en verzoeken om voorlopige voorziening

Het coördineren en/of behandelen van bezwaarschriften, (hoger) beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen ter uitvoering van Hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M7273
Type: Primair

Civiele zaken en verzoeken om schadevergoeding

Het coördineren van dagvaardingsprocedures als gevolg van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M7274
Type: Primair

Clementieverzoek

Het doen van kartelonderzoek; in dat kader behandelen van clementieverzoeken. Clementieverzoeken dragen bij aan de verrijking van de informatiepositie van ACM in kartelzaken (informatie over gedragingen en betrokkenheid van ondernemingen en werknemers)

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Mededinging
Verwerkingsnummer: M7382
Type: Primair

Concentratiemelding / vergunningsaanvraag

Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet.

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Mededinging
Verwerkingsnummer: M7379
Type: Primair

Concentratiemelding/vergunningsaanvraag in de zorgsector

Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet in de zorgsector.

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Zorg
Verwerkingsnummer: M5988
Type: Primair

Coordinatie van verzoeken om openbaarmaking

Het coördineren van verzoeken om informatie ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Instellingswet ACM (Iw).

Organisatie: Autoriteit Consument en Markt / Directie Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M7276
Type: Primair