Clementieverzoek

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Clementieverzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doen van kartelonderzoek; in dat kader behandelen van clementieverzoeken. Clementieverzoeken dragen bij aan de verrijking van de informatiepositie van ACM in kartelzaken (informatie over gedragingen en betrokkenheid van ondernemingen en werknemers)
Taak van algemeen belang. Toezicht op de naleving van de mededingingswet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Clementieverzoeker en andere betrokkenen verbonden aan de onderneming (zoals eventueel gemachtigde)

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en overige persoonsgegevens die in het kader van het te verrichten onderzoek relevant worden geacht.
 • Verzameldoel: Deze gegevens dienen ter identificatie van en communicatie met clementieverzoeker en/of gemachtigde. Om onderzoek te kunnen doen bij de onderneming en haar werknemers
 • Bewaartermijn: 40 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak
 • Bron: De clementieverzoeker, de onderneming en/of de werknemers aan haar zijde die het clementieverzoek indienen .
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Door de clementieverzoeker genoemde betrokkenen

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en overige persoonsgegevens die in het kader van het te verrichten onderzoek relevant worden geacht.
 • Verzameldoel: Kartelonderzoek
 • Bewaartermijn: 40 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De clementieverzoeker, de onderneming en/of de werknemers aan haar zijde die het clementieverzoek indienen .
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars en overige betrokken medewerkers binnen de ACM

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, eventueel gegevens uit gespreksverslagen, correspondentie, notities.
 • Verzameldoel: Het doen van kartelonderzoek; in dat kader behandelen van clementieverzoeken. Clementieverzoeken dragen bij aan de verrijking van de informatiepositie van ACM in kartelzaken (informatie over gedragingen en betrokkenheid van ondernemingen en werknemers)
 • Bewaartermijn: 40 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De ACM.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • (Medewerkers van het Clementiebureau binnen) de Directie Mededinging van de ACM.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Mededinging

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7382
Type: Primair