Anonieme melding

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Anonieme melding in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het verkrijgen en behandelen van informatie van een anonieme bron. Verrijking informatiepositie (informatie over mogelijke overtreding en betrokkenheid ondernemingen en werknemers).
Taak van algemeen belang. Alle wet en regelgeving waar de ACM toezicht op houdt, incl.toezicht op de mededingingswet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Anonieme melder

 • Gegevens: Contactgegevens van de gesprekspartner en/of informant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en overige persoonsgegevens die melder aanvoert / in het kader van het te verrichten onderzoek relevant worden geacht. Voor een informant geldt dat deze formeel wordt ingeschreven, daarvan wordt ook het BSN opgenomen. Tevens wordt er een handtekening gevraagd.
 • Verzameldoel: Om de betrouwbaarheid van de verklaringen te waarborgen en om te communiceren met melder. Voor de informant geldt dat het BSN wordt gevraagd om vast te stellen dat het om de juiste persoon gaat. Het behandelen van informatie van een anonieme bron. Verrijking informatiepositie (informatie over gedraging en betrokkenheid ondernemingen en werknemers). Toezicht op de wetten waarop de ACM toezicht houdt, incl. mededingingswet.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na het laatste contact met de anonieme bron. (de termijn van 10 jaar gaat steeds opnieuw lopen na een contact) Met uitzondering van het geval dat er op dat moment nog een onderzoek loopt waarin informatie van de informant gebruikt is.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de anonieme melder.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Genoemde betrokkenen door melder

 • Gegevens: Contactgegevens van de genoemde betrokkenen, waaronder eventueel begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en overige persoonsgegevens die melder aanvoert / in het kader van het te verrichten onderzoek relevant worden geacht.
 • Verzameldoel: Het behandelen van informatie van een anonieme bron. Verrijking informatiepositie (informatie over gedraging en betrokkenheid ondernemingen en werknemers).
 • Bewaartermijn: 10 jaar na het laatste contact met de anonieme bron. (de termijn van 10 jaar gaat steeds opnieuw lopen na een contact). Met uitzondering van het geval dat er op dat moment nog een onderzoek loopt waarin informatie van de informant gebruikt is.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de melder.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars en overige betrokken medewerkers binnen de ACM

 • Gegevens: Contactgegevens waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, en eventueel gespreksverslagen, correspondentie, notities.
 • Verzameldoel: Het verkrijgen en behandelen van informatie van een anonieme bron. Verrijking informatiepositie (informatie over mogelijke overtreding en betrokkenheid ondernemingen en werknemers).
 • Bewaartermijn: 10 jaar na het laatste contact met de anonieme bron. (de termijn van 10 jaar gaat steeds opnieuw lopen na een contact). Met uitzondering van het geval dat er op dat moment nog een onderzoek loopt waarin informatie van de informant gebruikt is.
 • Bron: De ACM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Informatie van de melder wordt alleen ontvangen door daartoe door het Bestuur aangewezen medewerkers van de Inlichtingenrecherche. Zaakbehandelaars binnen de ACM krijgen inzage in de voor hen relevante gegevens voor het onderzoek door een door de medewerkers van de inlichtingenrecherche opgesteld sturingsrapport. In dit rapport staan geen persoonsgegevens van de melder (eventueel wel van genoemde derden; het betreffen dan enkel persoonsgegevens die relevant zijn voor het onderzoek)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Mededinging

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7853
Type: Primair