Concentratiemelding / vergunningsaanvraag

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Concentratiemelding / vergunningsaanvraag in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet.
Taak van algemeen belang. Met name artikel 34 en 41 Mededingingswet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkenen verbonden aan fuserende partijen

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en overige persoonsgegevens die in het kader van het te verrichten onderzoek relevant worden geacht.
 • Verzameldoel: Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De ondernemingen waarnaar onderzoek wordt gedaan; aan die ondernemingen verbonden marktpartijen; relevante brancheorganisaties, belangenorganisaties (NGO’s); Kamer van Koophandel; en overige tot de ACM ter beschikking staande bronnen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de fuserende partijen niet de voorgeschreven gegevens aanleveren, wordt de melding/vergunningsaanvraag niet in behandeling genomen.

Betrokkenen verbonden aan geraadpleegde bronnen

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak
 • Bron: De gegevens komen van de geraadpleegde bron, uit ACM-relatiebeheer en/of uit openbare bronnen.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars, medewerkers van de Directie Mededinging en overige betrokken medewerkers binnen de ACM.

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, eventueel gegevens uit gespreksverslagen, correspondentie, notities.
 • Verzameldoel: Het behandelen van concentratiemeldingen en vergunningsaanvragen in het kader van de Mededingingswet.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk besluit of afsluiten zaak
 • Bron: De ACM.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Zaakbehandelaars, medewerkers van de Directie Mededinging en overige betrokken medewerkers binnen de ACM.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Mededinging

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7379
Type: Primair