Beoordelen/verlenen van ontheffingsaanvragen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beoordelen/verlenen van ontheffingsaanvragen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beoordelen van ontheffingsaanvragen; ontheffing Codes
  Taak van algemeen belang. Art. 37a Elektriciteitswet Art. 12h Gaswet
 • Aanvragen beoordelen van ontheffing private netten en directe lijnen.
  Taak van algemeen belang. Art. 15 Elektriciteitswet Art. 2a Gaswet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

(Contactpersonen van) aanvragers ontheffingen, directeur bedrijf (eventueel gemachtigden)

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Deze gegevens worden verzameld om te kunnen communiceren met aanvragers. Ontheffing Codes: beoordelen van ontheffingsaanvragen Ontheffing private netten en directe lijnen: aanvragen beoordelen
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de aanvrager zelf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een aanvraag (personen in Statuten, beschikkingen en contracten)

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer, en gegevens uit het kadaster, WOZ-beschikkingen.
 • Verzameldoel: Ontheffing Codes: beoordelen van ontheffingsaanvragen. Ontheffing private netten en directe lijnen: aanvragen beoordelen.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de aanvrager, uit ACM-relatiebeheer en/of uit openbare bronnen.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars en overige betrokken medewerkers binnen de ACM

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, functie, en eventuele correspondentie.
 • Verzameldoel: Zaakbehandelaar die de verwerking uitvoert
 • Bewaartermijn: 15 jaar na einde registratie, dan wel na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: ACM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Zaakbehandelaars binnen de Directie Energie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Energie

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7447
Type: Primair