Beheren van databases (CODATA, Gasloze wijken)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheren van databases (CODATA, Gasloze wijken) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • CODATA: monitor, toezicht en naleving
  Taak van algemeen belang. Art. 5 Elektriciteitswet Art. 1a Gaswet
 • Gasloze wijken: gasregister ten behoeve van de aansluitplicht van netbeheerders
  Taak van algemeen belang. Art. 5 Elektriciteitswet Art. 1a Gaswet

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen van de gemeenten

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Voor het beheren van het systeem CODATA zijn deze gegevens nodig om contact te kunnen houden met de verschillende gemeenten uiteindelijk voor monitor, toezicht en naleving.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De gegevens komen van de contactpersoon zelf, uit ACM-relatiebeheer en/of uit openbare bronnen.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Alle inwoners van Nederland

 • Gegevens: Postcode + huisnummer / kadastrale aanduiding
 • Verzameldoel: Deze gegevens zijn nodig om het register te beheren. Het gaat enkel om postcode + huisnummer en niet om voor- en achternaam. Gasloze wijken: gasregister ten behoeve van de aansluitplicht van netbeheerders. De ACM is verplicht om het register bij te houden - ACM is daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. De gemeente is ook verwerkingsverantwoordelijke, omdat hun taken in dit kader voortvloeien uit de Gaswet. Er is sprake van twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De gemeenten verstrekken de postcodes en huisnummers en eventuele kadastrale aanduiding.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Zaakbehandelaars en overige betrokken medewerkers binnen de ACM

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, functie, en eventuele correspondentie.
 • Verzameldoel: Zaakbehandelaar die de verwerking uitvoert
 • Bewaartermijn: 15 jaar na einde registratie, dan wel na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
 • Bron: De ACM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Gemeenten en netbeheerders. Zaakbehandelaars binnen de Directie Energie. Iedereen die het openbare register raadpleegt. De gegevens mbt. contactpersonen gemeenten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van ACM, waaronder medewerkers van de Directie Energie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Energie

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7452
Type: Primair