Bezwaar, (hoger) beroep en verzoeken om voorlopige voorziening

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bezwaar, (hoger) beroep en verzoeken om voorlopige voorziening in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het coördineren en/of behandelen van bezwaarschriften, (hoger) beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen ter uitvoering van Hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht.
Wettelijke verplichting. Hoofdstuk 6 en 7 Algemene wet bestuursrecht

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die genoemd worden in een bezwaar of beroepsprocedure (onder andere feitelijk leidinggevenden, individuele burgers, ondernemers, (ex-) werknemers van rechtspersonen).

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en eventueel organisatie, financiële, strafrechtelijke en politiële gegevens, foto's en gegevens van sociale media die in het dossier zijn opgenomen.
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan een bezwaarschrift dan wel aan een beroepsschrift ingevolge de Awb.
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier.
 • Bron: Gegevens zijn afkomstig van betrokkenen zelf en/of uit eigen administratie ACM.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Personen die bezwaar/beroep aantekenen (eventueel gemachtigde)

 • Gegevens: Contactgegevens waaronder: NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en eventueel organisatie
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan een bezwaarschrift dan wel aan een beroepsschrift en voorlopige voorzieningen ingevolge de Awb
 • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van betrokkene zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Toezichtdirecties binnen ACM, Pels Rijcken Droogleever en Fortuijn, gemachtigde advocaten, rechtelijke instanties, ondernemingen en feitelijk leidinggevenden.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Juridische Zaken

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7273
Type: Primair