Civiele zaken en verzoeken om schadevergoeding

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Civiele zaken en verzoeken om schadevergoeding in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het coördineren van dagvaardingsprocedures als gevolg van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Eiser (onder andere individuele burgers, ondernemers, werknemers van rechtspersonen) en eventueel gemachtigde

  • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, en financiële gegevens.
  • Verzameldoel: Beoordeling van schadeclaims en uitvoering geven daaraan. Het coördineren van dagvaardingsprocedures als gevolg van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  • Bewaartermijn: 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier.
  • Bron: De gegevens levert de betrokkenen zelf en/of via de eigen administratie ACM.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan de schadeclaim niet beoordeeld worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Toezichtdirecties binnen ACM, Pels Rijcken Droogleever en Fortuijn, gemachtigde advocaten, rechtelijke instanties.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Juridische Zaken

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7274
Type: Primair