Assisteren van buitenlandse bedrijven

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Assisteren van buitenlandse bedrijven in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland.
  Taak van algemeen belang
 • Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het behoud van hun internationale activiteiten in Nederland.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen bij buitenlandse bedrijven

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact
 • Verzameldoel: Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf, van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van een medewerker van een zakelijk dienstverlener, of via publieke websites, of specifieke databanken
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van zakelijke dienstverleners

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact
 • Verzameldoel: Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland. Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het behoud van hun internationale activiteiten in Nederland.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers regionale acquisitiepartners

 • Gegevens: Van de organisatie: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel
 • Verzameldoel: Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij hun internationale activiteiten in Nederland.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van NFIA voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact
 • Verzameldoel: Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse bedrijven

 • Gegevens: Van het bedrijf: bedrijfsnaam, land, staat, stad, bezoekadres, postadres, websiteadres Van de contactpersoon: voornaam, achternaam, geslacht, titel, positie in de organisatie, afdeling, directe telefoonnummer, mobiele telefoonnummer emailadres, link naar LinkedIn profiel, naam van de eigenaar van het contact
 • Verzameldoel: Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland. Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Het helpen en adviseren van bedrijven uit het buitenland bij het behoud van hun internationale activiteiten in Nederland.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Dat varieert, dat kan zijn: van de betrokkene zelf, van een medewerker van een regionale acquisitiepartner, van een medewerker van een zakelijk dienstverlener, of via publieke websites, of specifieke databanken
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Medewerkers regionale acquisitieorganisaties
 • Medewerkers betrokken zakelijke dienstverleners
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • LAN Services
 • Contactpersonen bij buitenlandse bedrijven
 • Contactpersonen bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse bedrijven
 • Overige gebruikers van het Achilles systeem
 • Google Analytics
 • Beijing Bowill Information Technology Co., Ltd.
 • KDDI Web Communications Inc.
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • Dit kunnen alle landen ter wereld zijn, maar voornamelijk naar: VS, Brazilië, Zuid-Afrika, Israël, VAE, Turkije, Singapore, Maleisië, Thailand, Zuid-Korea, India, Japan, China, Taiwan

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • Op dit moment zijn er nog geen waarborgen ingevoerd, is opgenomen in het verbeterplan.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND