Bedrijfsfitness - FHIF

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bedrijfsfitness - FHIF in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Bedrijfsadministratie fitness abonnementen.
Gerechtvaardigd belang. Om te kunnen controleren of de contributies van medewerkers voor een abonnement bij de bedrijfsfitness betaald worden.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers Financien en overige departementen.

  • Gegevens: * Achternaam * Roepnaam * Voorletters * Telefoonnr. (intern) * E-mail adres (intern) * Geboortedatum * Geslacht * Departement * Afdeling * Salarismachtiging
  • Verzameldoel: Voor inhouden eigen bijdrage fitness abonnement.
  • Bewaartermijn: Conform archiefwet, maximaal V7 jaar.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: De aanlevering is voorwaarde voor deelname bedrijfsfitness

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Safire - Doorgifte registratie bedrijfsfitness aan High Five.
  • High Five - registratie bedrijfsfitness.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2938
Type: Secundair