Beheer onderzoeksdata – basisregistratie Kadaster (BRK)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheer onderzoeksdata – basisregistratie Kadaster (BRK) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Algemeen: Om in wetenschappelijk (beleids)onderzoek kwantitatieve analyse te kunnen doen, heeft PBL bronbestanden nodig met informatie over mensen, objecten, gebieden etc. die van invloed zijn op de inrichting en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Belanghebbenden kadastrale objecten - Natuurlijke personen

 • Gegevens: zie https://www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Kadaster (BRK): NAW, leeftijd, geslacht, kadastrale objecten, stukken, rechten, waarden, locaties (exclusief Beslagen, Hypotheken, Leidingnetwerken en Ondertekenaar)
 • Verzameldoel: Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin. Nb. Het doeleinde van een specifiek onderzoek bepaalt de grondslag voor de nieuwe dataset die wordt gegeneerd uit de BRK data.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar onderwerpen waarvoor de brondata relevant zijn. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, vindt er opbouw van de historische reeks plaats én zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
 • Bron: Kadaster - www.kadaster.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Belanghebbenden kadastrale objecten - Niet-natuurlijke personen, mogelijk ZZP-ers en eenmanszaken

 • Gegevens: zie https://www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Kadaster (BRK): NAW, leeftijd, geslacht, kadastrale objecten, stukken, rechten, waarden, locaties (exclusief Beslagen, Hypotheken, Leidingnetwerken en Ondertekenaar) NB. In de data zelf is niet zichtbaar of het om ZZP’ers of eenmanszaken gaat. Via koppeling met bijv. het NHR (nationaal handelsregister) kan dit wél.
 • Verzameldoel: Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin. Nb. Het doeleinde van een specifiek onderzoek bepaalt de grondslag voor de nieuwe dataset die wordt gegeneerd uit de BRK data.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar onderwerpen waarvoor de brondata relevant zijn. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, vindt er opbouw van de historische reeks plaats én zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
 • Bron: Kadaster, www.kadaster.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • IenW/PBL: Enkele expliciet geautoriseerde medewerkers voor het binnenhalen van de kadastrale registratie van het Kadaster, het verwerken ervan tot een gebiedsgerichte volledige dataset als historische tijdreeks bij PBL en het leveren van selectieve deelsets zonder identificerende persoonskenmerken aan de PBL-medewerkers voor hun onderzoek. Onderzoekers ontvangen een gebiedsgerichte deelverzameling van kadastrale objectdata zonder identificerende persoonskenmerken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5901
Type: Primair