Beroep na uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beroep na uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoering kernenergiewet
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoering AWB
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

NAW

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: contact met betrokkene
 • Bewaartermijn: 20 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: beroep kan niet worden behandeld

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Juristen (extern)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND