Beter Benutten mailings

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beter Benutten mailings in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De doelen van deze verwerking zijn om: 1. abonnees op mailings van Beter Benutten te informeren over projecten en nieuws vanuit het programma Beter Benutten. 2. abonnees op mailings van Beter Benutten uit te nodigen voor bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden vanuit dit programma.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Stakeholder/ontvanger mailing

 • Gegevens: E-mailadres
 • Verzameldoel: De doelen van deze verwerking zijn om: 1. abonnees op mailings van Beter Benutten te informeren over projecten en nieuws vanuit het programma Beter Benutten. 2. abonnees op mailings van Beter Benutten uit te nodigen voor bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden vanuit dit programma.
 • Bewaartermijn: Gedurende de tijd dat de nieuwsbrief verstuurd wordt of totdat de geadresseerde zich afmeld.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Mailadres dat abonnee heeft achtergelaten

 • Gegevens: Emailadres
 • Verzameldoel: Versturen van de nieuwsbrief BB
 • Bewaartermijn: Gedurende de tijd dat de nieuwsbrief verstuurd wordt of totdat de geadresseerde zich afmeld.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De communicatiemedewerkers van de programmadirectie Beter Benutten
 • De communicatiemedewerkers van E:M+MA
 • De technisch beheerders bij Bitman
 • De technisch beheerders bij ExactHost
 • De communicatiemedewerkers in de twaalf regio’s hebben beperkt toegang tot het CMS. Zij kunnen alleen nieuwsberichten toevoegen en kunnen niet bij persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5870
Type: Primair