Bibliotheekgegevens PBL

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bibliotheekgegevens PBL in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het ter beschikking stellen van boeken en van (wetenschappelijke) artikelen met voor het onderzoek van PBL relevante kennis aan medewerkers van PBL ter ondersteuning bij hun onderzoeksactiviteiten.
De dienst is een onmisbare ondersteuning bij het werk van de PBL-onderzoekers: zonder toegang tot actuele relevante wetenschappelijke literatuur kan PBL zijn wetenschappelijke onderzoekstaak niet goed uitvoeren. De verzameling van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst aan alle medewerkers van PBL te kunnen bieden. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van IenW/PBL en IenW/RLI

  • Gegevens: Voornaam, achternaam, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer, IP-adres, gegevens uitgeleende hardcopy boeken en tijdschriften
  • Verzameldoel: Toegang tot online catalogus, uitleenadministratie
  • Bewaartermijn: Tot 45 dagen nadat bibliotheekmedewerker planbureau de gegevens uit het systeem verwijdert, bijv. bij uit-dienst. In het systeem zelf zijn de gegevens bij verwijdering direct weg, uit de backups duurt dit maximaal 45 dagen. het ip adres:Voor de duur van de gebruikersessie: dit is maximaal 24 uur als de gebruiker niet uitlogt uit de online catalogus, maar alleen de webbrowser afsluit waarin hij/zij aan het werk was.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De bibliotheekmedewerkers van de planbureaus PBL, SCP en CPB, die een gezamenlijke bibliotheek hebben georganiseerd.

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

  • Hostingpartij OCLC in datacenter in de USA

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5463
Type: Primair