Commissie ATGB

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Commissie ATGB in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Correspondentie over adviesaanvragen die bij de ATGB worden aangemeld (1), Correspondentie tussen benoemde commissieleden en opdrachtgever (2),
  Uitvoering overeenkomst
 • Archivering t.b.v. Verantwoording en verificatie door opdrachtgever (3)
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Betrokkenen geschil bouwvoorschriften

 • Gegevens: Naam contactpersoon
 • Verzameldoel: nodig om persoon aan te spreken
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: Van de betrokkene zelf of van de wederpartij in het geschil
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan er geen correspondentie plaats vinden
 • Gegevens: Naam organisatie waar betrokkene werkzaam is
 • Verzameldoel: nodig om de partijen in beeld te hebben
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: nodig om het advies uit te brengen
 • Gegevens: Rol/Hoedanigheid betrokkene bij organisatie
 • Verzameldoel: nodig om geldigheid aanvraag te beoordelen
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan er geen advies gegeven worden
 • Gegevens: Geslacht betrokkene
 • Verzameldoel: nodig voor aanschrijving
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: correspondentieadres
 • Verzameldoel: nodig voor aanschrijving
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: kan er neit aangeschreven worden
 • Gegevens: telefoonnummer
 • Verzameldoel: nodig om te kunnen bellen
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: emailadres
 • Verzameldoel: nodig om te kunnen mailen
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: kan ook van wederpartij komen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: emailcorrespondentie - hier kunnen ook andere gegevens in staan, maar die verschillen van geval tot geval
 • Verzameldoel: nodig om advies goed te kunnen geven
 • Bewaartermijn: Onbepaalde tijd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan er geen advies gegeven worden door de commissie

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkenen
 • Leden commissie ATGB

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Bouwen en Energie

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND