102 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Administratie van parkeren, sleutels, en autorisaties Turfmarkt

Administratie van personen die toegang hebben tot parkeren, die sleutels ontvangen hebben, en die toegang hebben tot bepaalde delen van de Turfmarkt.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Concernondersteuning
Verwerkingsnummer: M1754
Type: Primair

Algemeen Pensienfonds Politieke Ambtsdragers (APPA)

Pensioenregeling op grond van de Appa, waarbij gedacht kan worden aan onder andere opbouw en beheer van.een pensioenadministratie (verstrekken van jaarlijkse pensioenaansprakenbrievén, aanleveren pensioengegevens naar het Nationaal Pensioenregister, toekennen en beheren van pensioenen, betaalbaarstelling van pensioenen, afhandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften, waardeoverdracht en waardeovername);

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / DGBRW/Democratie en Bestuur
Verwerkingsnummer: M3320
Type: Primair

Awb-zaken Huurcommissie (besluiten, bezwaren, beroepen (bv. WOB) en klachten)

Teneinde een (ambtshalve) beslissing te nemen dan wel een aanvraag of zienswijze in te dienen; Teneinde een beslissing op bezwaar te nemen dan wel bezwaar aan te tekenen; Teneinde verweer in beroep te kunnen voeren dan wel (administratief, incidenteel of hoger) beroep in te stellen of verzet aan te tekenen; Teneinde een klacht te behandelen dan wel medewerking te verlenen aan een (ambtshalve) onderzoek van de Nationale ombudsman.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SG/Huurcommissie
Verwerkingsnummer: M2949
Type: Primair

Behandelen vervolgaanvragen en vaststellingen voor BEW-oud en BEW+

Uitvoeren van de subsidieregelingen BEW-oud en BEW+.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M4422
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Behandeling beroepzaken

Behandelen beroepszaken

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SG / Nationaal Coördinator Groningen.
Verwerkingsnummer: M8964
Type: Primair

Behandeling bezwaarzaken

Behandelen bezwaarzaken

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SG / Nationaal Coördinator Groningen.
Verwerkingsnummer: M8963
Type: Primair

Behandeling normbesluiten

Versterkingsoperatie op het Groningenveld

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SG / Nationaal Coördinator Groningen.
Verwerkingsnummer: M8959
Type: Primair

Behandeling versterkingsbesluiten

Versterkingsoperatie op het Groningenveld

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SG / Nationaal Coördinator Groningen.
Verwerkingsnummer: M8960
Type: Primair

Beschikbaar stellen van (financiele) managementinformatie

Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het management, zodat het management kan sturen op het behalen van financiële en beleidsmatige doelstellingen.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / SGC/Financieel-Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M1850
Type: Primair

Bestuursrechtelijke verwerkingen

Teneinde een beslissing te nemen op grond van een verzoekschrift of een aanvraag, of een zienswijze te behandelen; Teneinde een beslissing op bezwaar te nemen; Teneinde de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure; Teneinde een klacht te behandelen dan wel medewerking te verlenen aan een (ambtshalve) onderzoek.

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Kiesraad
Verwerkingsnummer: M8581
Type: Primair