Communicatiebestanden voor externe communicatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Communicatiebestanden voor externe communicatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatie te delen.
  Toestemming betrokkene
 • Kennisdeling tussen de gebruikers van de communicatie cockpit (CoCo).
  Taak van algemeen belang. Het borgen van de kennis en informatie.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers Directie Communicatie (EZK/LNV), journalisten, stakeholders, externe contacten

 • Gegevens: Naam, functie, telefoonnummers, e-mailadressen, faxgegevens, social media gegevens
 • Verzameldoel: Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatie te delen.
 • Bewaartermijn: Zolang de journalisten, stakeholders en overige externe contacten op de betreffende dossiers zitten.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Kennisdeling tussen de gebruikers van communicatie cockpit.

 • Gegevens: Naam, e-mail adres, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Kennisdeling tussen de gebruikers van de communicatie cockpit (CoCo).
 • Bewaartermijn: Zolang de medewerkers geautoriseerd zijn voor de cockpit.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan hij niet inloggen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van directie Communicatie (woordvoerders / externe optredens)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Communicatie .

Referentie

Verwerkingsnummer: M139
Type: Primair