Congres Organiseren Omgevingswet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Congres Organiseren Omgevingswet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

tbv de Praktijkbijeenkomst Omgevingswet die BZK op 10 september 2018 organiseert voert Nestas communicatie de deelnemersregistratie uit: belangstellenden geven zich via online formulier (website Nestas communicatie) op. Nestas communiceert namens BZK met de deelnemers (bevestiging deelname, programmainfo, routebeschijving etc), maakt congresbadges (naam + organisatie), deelnemerslijst (naam + functie + organisatie +
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Diegenen die willen deelnemen aan de bijeenkomst

  • Gegevens: Aanhef, voornaam, achternaam, voorletters, functie, organisatie, postadres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Verzameldoel: Correspondentie die nodig is in het kader van deelname aan de bijeenkomst.
  • Bewaartermijn: Binnen een week na afloop van het praktijkfestival worde de gegevens overgedragen aan BZK
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen deelname

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Diegenen die willen deelnemen aan de bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Eenvoudig Beter

Bezoekadres

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5476
Type: Primair