Contactgegevens t.b.v. verzending nieuws(brieven)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Contactgegevens t.b.v. verzending nieuws(brieven) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Om personen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of bijeenkomst te kunnen informeren.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die zich aanmelden voor bijeenkomst, nieuwsbrief etc.

  • Gegevens: Naam, telefoonnummer en/of emailadres, adres organisatie.
  • Verzameldoel: Om de persoon te kunnen benaderen om de door hem/haar gevraagde informatie (nieuwsbrief, tijd/locatie/programma bijeenkomst) te kunnen geven.
  • Bewaartermijn: Nieuwsbrief: totdat betrokkene zich afmeldt Bijeenkomst e.d.: totdat bijeenkomst plaatsgevonden heeft en nazending van daarbij behorende bundel e.d. is gebeurd.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van de staf van de Raad.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Secretaris Directeur

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND