Delphi

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Delphi in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Delphi is een tool voor het registreren, bewaken, afhandelen en toegankelijk maken vantoezeggingen, moties van Kamervragen en begrotingsafhandeling. De in de tool opgeslagen persoonsgegevens hebben tot doel om betrokkene te koppelen aan activiteiten voor het afhandelen van kamerstukken.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

medewerkers IenW

 • Gegevens: Naam en zakelijk telefoon en e-mail adres
 • Verzameldoel: communicatie
 • Bewaartermijn: 1 jaar na het verlaten dienst worden de persoonsgegevens verwijderd. Van actief personeel is nog niet duidelijk hoe lang deze gegevens bewaard mogen worden. Na beantwoording van een kamervraag/motie/... worden de persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaard voor zoekfunctionaliteit/ rapportages. Hierna komen de persoonsgegevens niet meer voor in het detail rapport.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

leden van de 2e kamer

 • Gegevens: naam
 • Verzameldoel: indiener van de vraag
 • Bewaartermijn: 1 jaar na het verlaten dienst worden de persoonsgegevens verwijderd. Van actief personeel is nog niet duidelijk hoe lang deze gegevens bewaard mogen worden. Na beantwoording van een kamervraag/motie/... worden de persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaard voor zoekfunctionaliteit/ rapportages. Hierna komen de persoonsgegevens niet meer voor in het detail rapport.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Uitsluitende de medewerkers IenW die voor de tool geautoriseerd zijn. Daarvan merendeels alleen leesrechten en groep rond de 350 heeft actieve schrijfrechten.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Bestuursondersteuning

Referentie

Verwerkingsnummer: M5464
Type: Primair