DutchMobilityInnovations.com v2

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking DutchMobilityInnovations.com v2 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van het DutchMobilityInnovationsplatform. Het ministerie van IenW, gevestigd te den haag, stelt het DutchMobilityInnovationsplatform ter beschikking aan innovatieve organisaties, programma's en projecten in de vervoersmobiliteit en logistieke sector. Om samenwerking te bevorderen, te verbinden en kennis te delen. Het technische en functioneel beheer is in opdracht gegeven aan TransportLAB
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van het ministerie van IenW incl RWS

 • Gegevens: Voornaam, achternaam, gebruikersnaam en mailadres Aanvullende gegevens geheel vrijwillig zoals pasfoto, werkinfo , sector etc
 • Verzameldoel: om in te kunnen loggen op het community platform
 • Bewaartermijn: Zolang iemand gebruiker is van DMI, daarna wordt het verwijderd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe betrokkenen bij projecten en programma's die in community vorm beschikbaar zijn in DMI

 • Gegevens: Voornaam, achternaam, gebruikersnaam en mailadres Aanvullende gegevens geheel vrijwillig zoals pasfoto, werkinfo , sector etc
 • Verzameldoel: Om in te kunnen loggen op community platform
 • Bewaartermijn: Zolang iemand gebruiker is van DMI, daarna wordt het verwijderd
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • daadwerkelijke toegang (het kunnen editen van gegevens is slechts voorbehouden aan de admin (transportlab). De gebruiker zelf bepaalt of hij zijn gegevens wil laten zien binnen de community

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M8485
Type: Primair