ESPON SUPER Survey of Interventions

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ESPON SUPER Survey of Interventions in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Afnemen van interviews van professionals (veelal in het bestuurlijke domein) ten behoeve van een Europees project (financiering ESPON).
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijven

  • Gegevens: naam van geinterviewde en bedrijf / organisatie
  • Verzameldoel: Enquête onder experts ter verzameling van interventies m.b.t. duurzame verstedelijking
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  • Bron: interviews
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • PBLzelf

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M8251
Type: Primair