Exoweb

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Exoweb in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Burgers en organisaties die formele verzoeken doen aan het ministerie dienen binnen een redelijke termijn een antwoord te krijgen daarom is het van algemeen belang om deze aanvragen voor de behandeling en het volgen ervan te bewaren
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

burgers

  • Gegevens: zakelijk en/of privéadres en mailadres
  • Verzameldoel: communicatie
  • Bewaartermijn: geaccepteerde aanvragen van burgers worden bewaard en uiteinelijk overgedragen aan het nationaal archief. afgewezen aanvragen worden overgedragen aan het semi statisch archief en na 5 jaar vernietigd
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers IenW

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M5465
Type: Primair