Exposanten en deelnemers Innovation Expo 2018

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Exposanten en deelnemers Innovation Expo 2018 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Inschrijving Exposanten en deelnemers Innovation Expo 2018
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Innovatieve bedrijven en exposanten, overheden, kennisinstellingen

  • Gegevens: NAW-gegevens, E-mail, telefoonummer
  • Verzameldoel: Communicatiedoeleinden, bepalen aantal deelnemers, soorten deelnemers, toegangsregistratie
  • Bewaartermijn: Twee jaar na Innovation Expo 2018, 4 oktober 2020.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • IenW: Helmy van Erp, Sieds Halbesma, Saskia van Soest, Sunny Lammers
  • Pino: alle 17 medewerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Kennis, Innovatie en Strategie