Fysieke toegang via EBI

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Fysieke toegang via EBI in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controle en beveiliging op de toegang tot gebouwen van het ministerie van Algemene Zaken.
Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt. De persoonsgegevens worden verwerkt zodat er controle en beveiliging is op de toegang tot de gebouwen van het ministerie.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken

 • Gegevens: Naam, Rijkspasnummer, toegangsautorisaties
 • Verzameldoel: Verlenen van toegang tot de gebouwen van het ministerie en eventueel voor toegang tot specifieke ruimtes (parkeergarages, beveiligde ruimtes)
 • Bewaartermijn: De gegevens blijven bewaard op de Rijkspas tot de Rijkspas verloopt (5 jaar) of als de medewerker de Rijkspas moet inleveren (uit dienst/contract afloop).
 • Bron: De gegevens komen grotendeels vanuit de betrokkene. Enkel het IDM nummer (pasdossier IBIS/IDM) Rijkspasnummer komt uit IBIS.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te worden verleend tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie.
 • Gegevens: naam, tijdstip in/uit, toegangspunt in/uit, Rijkspasnummer
 • Verzameldoel: Controle en beveiliging op de toegang tot gebouwen van het ministerie (Rijkspas).
 • Bewaartermijn: De loggegevens van de toegang van het gebouw worden 2,5 jaar bewaard.
 • Bron: De gegevens komen grotendeels vanuit de betrokkene. Enkel het IDM nummer (pasdossier IBIS/IDM) Rijkspasnummer komt uit IBIS.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder deze gegevens kan er geen volledige identiteitscontrole plaatsvinden. Hierdoor kan er niet worden gecontroleerd of de betrokkene gerechtigd is om toegang te worden verleend tot de gebouwen, middelen en systemen van het ministerie.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • RBO medewerkers van AZ

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4408
Type: Secundair