Gedeelde inspecties met buitenlandse autoriteiten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Gedeelde inspecties met buitenlandse autoriteiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Bevorderen kennisdeling en kwaliteit bij inspecties nucleaire installaties
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker ANVS

 • Gegevens: NAW, email, telefoon
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: deelname aan inspectie niet mogelijk

buitenlandse expert

 • Gegevens: Naam, email, telefoon
 • Verzameldoel: deelname aan inspectie
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: inspectie kan niet plaatsvinden

gedelegeerde

 • Gegevens: NAW, email, telefoon
 • Verzameldoel: contact
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: deelname kan niet doorgaan

Politicus

 • Gegevens: NAW, email, telefoon
 • Verzameldoel: deelname inspectie
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: deelname kan niet doorgaan

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerker nucleaire installatie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Bezoekadres

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16001
2500 BA Den Haag
NEDERLAND